Kalø højskole

Vil du på højskole med fællesskab og fantastiske oplevelser og samtidig blive klar til en ungdomsuddannelse? 

Så tilbyder vi et spændende højskoleophold på én af vores tre linjer samt supplerende undervisning i dansk og matematik som en del af din uddannelsesplan. Du kan opleve følgende linjer: 

  • Outdoor Ranger (natur, friluftsliv, træklatring, kano, kajak, fiskeri, jagt) 
  • GRO (bæredygtighed, natur, køkkenhave, sankning, ølbrygning og psykologi) 
  • Dannelsesrejsen (filosofi, etik, kunst og kultur) 

Derudover har højskolen et bredt udvalg af valgfag inden for friluftsliv, sport, samfund, humaniora, mad og kreative fag, som elever frit kan vælge fra. 

Kalø Højskole er en almen folkehøjskole, der ligger i den smukkeste natur ved Kalø på Djursland, midt i Nationalpark Mols Bjerge. Skolen har plads til 80 elever fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Indkvarteringen foregår i mindre familiehuse, hvor 10-14 elever bor sammen og har en huslærer tilknyttet. 

Som elev har man mulighed for at få tilknyttet en mentor. Skolens lærere har stor erfaring med at støtte op om elever fra alle baggrunde og hjælpe dem med at finde plads i fællesskabet, afklaring om fremtiden og en retning i livet. 

Vi byder alle elever velkomne på Kalø Højskole og hjælper meget gerne med at tilrettelægge et højskoleophold ud fra den enkelte elevs interesser og udviklingsønsker – med faglighed, fællesskab og personlig udvikling som omdrejningspunkt. 

Gå til Kalø Højskoles hjemmeside