Tilskud til elevstøtte

Sammen med elever i projektets målgruppe kan højskolerne, der udbyder højskoleforløb med dansk og matematik, ansøge om tilskud til elevstøtte, for at dække udgifter forbundet med undervisning i dansk og/eller matematik på højskolen.

Hvis elever i projektets målgruppe undervejs i deres højskoleophold ønsker at modtage undervisning med dansk og matematik, og højskolen ønsker at imødekomme dette, kan eleven, i samarbejde med højskolen, ansøge om tilskud til elevstøtte ifm. undervisningen i dansk og matematik. 

Økonomi 

For elever på lange kurser vil tilskudsprisen være 505 kr. pr. uge. Elevstøtte gives i den periode af højskoleopholdet, hvor undervisningen foregår. 

For elever på 3 ugers korte kurser vil tilskudsprisen være på 7000 kr for 3 uger. 

Afregning af elever

Ved afslutning af et kursus indsendes afregningsskema til FFD, med en opgørelse over højskole, elevens navn, kursusperiode og antal gennemførte uger. Afregningsskemaet skal underskrives af højskolens forstander og indgå i skolens revision. Højskolen indsender afregningsskema senest 2 uger efter kursets afslutning. Ved for sen indsendelse kan tilskud bortfalde. 

Ved afregning af elever benyttes det af FFD udformede afregningsskema.

Download skabelon til afregning af elever, der har modtaget elevstøtte til udgifter i forbindelse med undervisning