Søg elevstøtte - Højskole med dansk og matematik

Elevstøtte søges efter opholdets start, i tilfælde af at eleven, efter at være startet på højskolen, ønsker at modtage undervisning i dansk og matematik i løbet af deres ophold. Her søger eleven i samarbejde med højskolen om et fast ugentligt beløb, som går til at dække omkostninger ifm. undervisning. 

Læs mere om økonomi ved elevstøtte her

Det tilstræbes at der i perioden august – juni gives svar indenfor 14 dage efter ansøgning er indsendt. Ved indsendelse af ansøgning i juli måned skal forventes, at der gives svar indenfor 4 uger. 

Ansøgningsskemaer for de deltagende højskoler i projektet kan ses nedenfor. 

Brande Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Løgumkloster Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Løgumkloster Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Løgumkloster Højskole for elever under 18 år.

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema til elevstøtte Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Vrå Højskole for elever under 18 år.

 

Ved spørgsmål, drøftelse og sparring omkring ansøgninger kontaktes specialkonsulent, Jakob Hvenegaard Andersen.

Jakob Hvenegaard Andersen
Specialkonsulent
Rådgivning