Mentorordning

Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.
Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for Mentorordningen

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen. Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.

Evalueringsrapport

Mentorordningen begyndte som et projekt der varede fra 2007-2009. Projektet blev evalueret af DPU i rapporten: "Evaluering og dokumentation af Højskoleophold med mentorordning", skrevet af Ulla Højmark Jensen

Læs rapporten