Litteratur mentorkursus

På kurset inddrages desuden litteratur, som kan supplere de enkelte temaer. Denne litteratur er mærket (K) og foreligger i kompendieform og kan hentes på ffd’s hjemmeside. Det er tænkt som supplerende litteratur for de særligt interesserede og til jer, som overvejer at tage modulet som et diplommodul.

 

Foreløbig litteraturliste

Grundbogen for hele kurset er

- Day, Harck og Kaiser (2009): Den reflekterede mentor, VUE

- Eide, Grelland, Kristiansen, Sævareid og Aasland (2008): Til den andens bedste, Dansk Pyskologisk forlag. kapitel 8

Den litteratur der er mærket med (G) står for grundbogslitteratur og forventes læst som forberedelse

 

Øvrig supplerende litteratur til Kurset

Der er angivet forskellige litteratur til de enkelte kursusdage. 

Eksempler på casehistorie til brug på mentorkurset. Du skal selv have forberedt en case/en fortælleing fra egen praksis til kurset. 

 

Dag 1 

Day, B. m.fl. (2009): Den reflekterede mentor. VUE, s. 25-35 (G) 

Jørgen Elm Larsen (2009): Forståelser af begrebet social udsathed, s. 17 - 42 i Udsat for forståelse, Rådet for socialt udsatte

Holmboe og Møller (2010): Turen går til mentorland.

Illeris, Knud, m.fl.:  Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering, Samfundslitteratur, 2010: Side 115 - 140.

Olsen, Lars:  Eliternes triumf, Sohn, 2010: Side 96 - 115.

Pedersen, Carsten, m.fl.:  Inklusionens pædagogik - fællesskab og mangfoldighed, Hans Reitzels forlag, 2009: Kapitel 1.

Pless, Mette: Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet, ph.d.-afhandling, 2009: Side 9 - 35

Wilken, Lisanne:  Bourdieu for begyndere, Samfundslitteratur, 2011: Side 44 - 64.

Dag 2 

Buhl, Jette og Flindt Pedersen, Jette:  Den ægte dialog, Gyldendal, 2001: Side 15 - 45.

Day, Harck og Kaiser (2009): Den reflekterede mentor, VUE. side 25-35 (G)

Eide, S. B. m.fl. (2008):Til den andens bedste - om vejledningens etik. Kapitel 2,Kapitel 4 & Kapitel 6. (G) 

Hermansen, Mads, Løw, Ole og Petersen, Vibeke:   Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, Alinea, 2004: Side 98 - 122.

Holmboe, Lars:   Inkluderende mentorering, ph.d.-afhandling, 2012: Kapitel 3.

Karl Tomms spørgsmålstyper: video

Karl Tomms spørgsmålstyper: Karl Tomm fortæller

Kaiser, Birte:   Forandringer gennem professionelle relationer, Pædagogisk og psykologisk rådgivning, 2006.

Tønnesvang, Jan og Hedegaard, Nanna B.:  Vitaliseringsmodellen - en introduktion, Forlaget Klim, 2012.

Tønnesvang, Jan og Hedegaard, Nanna B.:   Kvalificeret selvbestemmelse - en introduktion og vejledning, Forlaget Klim, 2012.

Tønnesvang Vitaliseringsmodellen og kvalificeret selvbestemmelse: Video

Tønnesvang Vitalicerings psykologi og social kapital: Video

Tønnesvang Kvas (kvalificeret selvbestemmelse)– vital modellen i pædagogikken: Video

Thorsteinson, Hallur Gilstón og Jensen, Bjarke Malmstrøm:   Jeg kommer heller ikke i dag - om støtte til sårbare unge i uddannelse, Undervisningsministeriet, 2010: Kapitel 2.

Winslade, John M. og Monk, Gerald D.:  Narrativ vejledning i skolen, Dansk Psykologisk Forlag, 2008: Kapitel 1.

Michael Stig Ørbech 6 dicipliner til den reflekterende samtale: Video

Dag 3

Dansk folkeoplysninga fællesråd, Elsborg og Pedersen (2013): Folkeoplysning og motivation for livslang læring.

Dansk Folkeoplysning Samråd:   http://www.dfs.dk/nyheder/2013/de-virksomme-stoffer-i-folkeoplysningen/ 

Day, Harck og Kaiser (2009): Den reflekterede mentor, VUE. side 85-94 (G)

Eide, S. B. m.fl. (2008):Til den andens bedste - om vejledningens etik. Kapitel 1, Kapitel 3Kapitel 4 & Kapitel 7. (G)

Elsborg og Pedersen (2009): Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen.

Link til IAEVG - Ethical Standards

John Suler: The Online Disinhibition Effect

Anette Jochumsen: Artikel om medieret vejledning

Mik-Meyer, Nanna og Villadsen, Kaspar: Magtens former, Hans Reitzels Forlag, 2007: Kapitel 2 og 4.

Sørensen, Niels Ulrik m.fl.: Unges motivation og læring, Hans Reitzels Forlag, 2013: Kapitel 2 og  kapitel 4.

Ziehe, Thomas: Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 2004: Side 13 - 23.