STAR projekt

Projektet STAR, er et forsøg med brobygning på højskoler, der blev afviklet i 2015. I alt 8 projekter om brobygningsforløb har deltaget.

Brobygningsforløb på højskoler

Formålet med puljen var at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb på højskoler (folkehøjskoler og frie fagskoler) som led i den unges uddannelsesrettede indsats.

Målet var at give de unge et forløb, som på sigt gør dem klar til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Evalueringen viser at 55 % af de unge i projektet angiver, at de i høj eller meget høj grad er blevet motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De deltagende kommuners tal bekræfter dette. 51 % af de unge er enten i uddannelse eller afventer opstart af uddannelse efter endt højskoleophold.

Evaluering

Højskoleophold giver særdeles gode resultater, når man ser på unges faglighed, motivation og selvtillid i forhold til videre studieforløb, viser evalueringen fra Center For Ungdomsforskning.

Artikel: Højskoleophold skaber markante resultater for unge på kanten af uddannelse

Læs evalueringen her

Deltagere i projektet

I projektet deltog 9 højskoler, 2 Frie Fagskoler og 10 kommuner, og i alt har 65 unge fået tilbudt et brobygningsforløb. 

Skoler og kommuner i projektet er:  

  • Bornholms Højskole i samarbejde med Bornholm kommune
  • Suhrs Højskole og Grundtvigs Højskole i samarbejde med Gentofte kommune
  • Vallekilde Højskole i samarbejde med Holbæk kommune, Odsherred kommune og Kalundborg kommune
  • Højskolen Snoghøj i samarbejde med Horsens kommune
  • Nordjyllands Idrætshøjskole og Odder Højskole i samarbejde med Skive kommune
  • Sorø Husholdningsskole og Rønshoved Højskole i samarbejde med Slagelse kommune
  • Fagskolen Sansestormerne i samarbejde med Aarhus kommune
  • Rønde Højskole i samarbejde med Syddjurs kommune () 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om puljen.