Højskole som led i uddannelse

De forberedende ungdomsuddannelser kan man tage dele af på højskole. Læs Erhvervsgrunduddannelse (egu), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og kombineret ungdomsuddannelse (kuu) og hvordan de, hvis de er skrevet ind i uddannelsesplanen for de respektive uddannelser, kan udgøre en del af den enkelte uddannelse.

Erhversgrunduddannelse (EGU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

Selvvalgt uddannelse

Højskole som alternativ til FGU