Universiteter og kulturministerielle uddannelser

Samarbejde med universiteter og kulturministrerielle uddannelser om studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Eksempel 1

Nyt udsyn til videre studier - Højskolen som pit-stop for studerende ved Århus Universitet (pdf)

Formålet med projektet har været at evaluere et eksistende samarbejde mellem Århus Universitet og Testrup Højskole, Odder Højskole og Europahøjskolen på Kalø. Evaleuringsrapporten indkredser hvilken effekt et højskoleophold kan have for en universitetsstuderende, der af personlige eller studiemæssige årsager vælger et højskoleophold som pit-stop i løbet af sit studie.

Relevant lovgivning: Universiteternes adgangsbekendtgørelse

Eksempel 2

Praktiksamarbejde mellem Rytmisk Musikkonservatorium og højskoler (pdf)

Projektet har haft til formål at opstarte et samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og det Rytmiske Musikonservatorium i København. Projektet er blevet til et praktiksamarbejde, hvor elever fra konservatoriet underviser højskoleeleverne nogle dage på højskolen og nogle dage på konservatoriet. Rapporten indeholder beskrivelse af samarbejdet samt overvejelser om erfaringer og udfordringer.

Relevant lovgivning: Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved konservatorierne