Erhvervsskoler, SOSU-uddannelser m.fl.

Samarbejde med erhvervsskoler, SOSU-uddannelser mfl. om FVU, studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Eksempel 1

Fastholdelse af unge i SoSu-uddannelser (pdf)

Projektetet har samlet erfaringerne fra to højskolers og en husholdsnings- og håndarbejdsskoles samarbejde med Århus Social og Sundhedsskole. Herunder også samarbejdet med UU-centrene. Skolerne har både arbejdet med pit-stop- og brobygningsforløb, med realkompetenceafklaring og mentorordninger.

Relevant lovgivning: Lov om erhvervs- og SOSU-uddannelserne