Særlige målgrupper i vejledningen

Alle højskoleelever på kurser over 12 uger skal tilbydes vejledning i uddannelse og erhverv. Hos nogle elevgrupper indgår vejledning som en større del af deres ophold.