Publikationer

Her finder du de publikationer, der er udgivet i forbindelse med FFD's vejledningsprojekter

Ph.d: Refleksion og fællesskab

Læs Helene Valgreens ph.d. som omhandler vejledning af højskoleelever

Hent afhandlingen

Pitstop-undersøgelse 2014

Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 (FFD 2014)

Hent undersøgelsen (pdf)

Faglig udvikling, personlig integritet og fællesskab

Artikel til Folkehøjskolen, Norge af højskolelærer og vejleder Mette Øyås Madsen, Brandbjerg Højkskole

Hent artiklen (pdf)

Tid til et pitstop?

Folder om mulighederne for at holde et højskole-pitstop i en videregående uddannelse (FFD 2012)

Hent folderen (pdf)

Dokumentation af højskolekompetencer - dokumentationsformer og aftagerperspektiver

FFD v/ Camilla Hutters og Kristina Bæk Nielsen (2008)

Hent rapporten (pdf)

"Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde" - om den eksistentielle dimension i højskolens erhvervs- og uddannelsesvejledning

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole v/ lektor Finn Thorbjørn Hansen (2008)

Hent rapporten

Bilag til rapporten

Metodehåndbog i fortælleværksteder

Metodehåndbog til brug af fortællerværksteder til vejleding.
Roskilde Universitetscenter v/ Camilla Hutters og Jo Krøjer og FFD (2006)

Hent metodehåndbogen