Kurser og netværk om vejledning

FFD udbyder kurser om vejledning og støtter op om dannelse af netværk blandt højskolelærere/-medarbejdere med vejledningsopgaver.

Netværk for vejledere på højskoler

Alle med en vejlederfunktion på højskolen har mulighed for at være en del af et større netværk, der går på tværs af højskolerne. Formålet med netværket er at skabe et rum for erfaringsudveksling og inspiration for vejledere på højskoler, i spændingsfeltet mellem studievejledning og eksistentiel vejledning, for at understøtte, at eleverne får en god overgang fra højskolen. Netværket vil desuden medvirke til at holde foreningens vejledningsindsats tæt til skolernes praksis gennem løbende sparring og dermed bidrage til fortsat at udvikle og undersøge vejledningens potentiale og praksis i en højskolekontekst. 

Dialogmøder for vejledere

FFD inviterer hvert år til regionale dialogmøder for vejledere både i og uden for højskolen. Læs mere om dialogmøderne her.

undefined Lærerkonferencen

Lærerkonferencen er et frit mødested for alle landets højskolelærere, hvor der er tid og rum til at tale om og dele erfaringer om livet som højskolelærer. På Lærerkonferencen vil vejledningen på højskolerne også være i fokus igennem forskellige temaværksteder, netværk og oplæg. Læs mere om Lærerkonfernecen her.

Se alle foreningens aktuelle kurser her

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.