Inspiration til vejledning

På denne side kan du finde inspiration til vejledning på højskolen

Værktøjer til vejledningen

Herunder har vi oplistet en række henvisninger til, hvor højskolelærere/ - medarbejdere kan finde værktøjer og metoder til at gennemføre vejledning med eleverne

ug.dk

På ug.dk kan såvel elever som lærere og andre medarbejdere på højskolen finde information om alle uddannelser i Danmark, samt inspiration til valg af uddannelse.
Under menupunktet "Få inspiration" kan man finde en række værktøjer til at arbejde med valg af uddannelse, både ungdomsuddannelse og videregående uddannelser, samt valg af job og karriere.
Desuden kan du på ug.dk finde en række metoder og værktøjer, som kan bruges i vejledningen på højskolen, bla. på Videnscenter for vejledning 

ug.dk

optagelse.dk

På hjemmesiden optagelse.dk søger du optagelse på ungdomsuddannelser og vieregående uddannelser. Det er også siden, hvor internationale studerende kan søge optagelse, og voksne over 25 år søger ind på erhvervsuddannelse. Vær særlig opmærksom på tilmeldingsfristen 15.marts kl. 12.00 hvert år til kvote 2 på videregående uddannelser, og 5.juli kl. 12.00 til kvote 1 på videregående uddannelser

www.optagelse.dk

uvm.dk 

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over alle de digitale værktøjer, som eleverne og vejlederne frit kan bruge i forbindelse med vejledning til og undervisning i uddannelse og arbejde.

uvm.dk