Samarbejde om vejledning

Højskolerne har mulighed for at inddrage forskellige eksterne tilbud i vejledningsindsatsen

Studievalg Danmark

Højskolerne har rmulighed for at indgå et samarbejde med Studievalg om vejledningsaktiviteter på skolerne, og flere højskoler har gode erfaringer med at samarbejde med lokale Studievalgcentre. Det kunne f.eks. være aktuelle oplæg om kvote 2, karriereveje eller lign. 

Nye vilkår for samarbejdet

I 2018 blev Studievalg Danmark oprettet som en samlet organisatorisk enhed, med dog stadig med de syv regionale centre, hvilket har ændret i organisationens opgaveportefølge. Det betyder bl.a., at der fremadrettet for højskolerne vil være en udgift forbundet med at samarbejde med Studievalg om bl.a. tematiske oplæg, personlig vejledning osv. 

eVejledningen

eVejledningen tilbyder personlig og anonym vejledning om alle former for uddannelser i Danmark og har åbent både dag, aften og i weekenden. Vejledningssøgende kan både få vejledning omkring tvivl og valgproces, og de kan få information af mere faktuel karakter. Vejledningen foregår digitalt, hvilket vil sige, at man kan henvende sig på chat, telefon, mail, Skype og Facebook. 

Højskolens vejledere kan henvende sig til eVejledningen for at få sparring om uddannelser og generelt om lovgivningen på området. Derudover tilbyder de også oplæg, webinarer mm.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om muligheder for samarbejde omkring vejledningsaktiviteter, få inspiration til din skoles vejledningsindsats eller høre om kommende vejledningskurser for højskolens personale, så kontakt uddannelseskonsulent Mette Kylsø for mere information.

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.