Samarbejdsprojekter

Evaluering og dokumentation udgjorde et vigtigt indsatsområde i 3x3-projektperioden for at sikre videndeling og udbredelse af resultater. Nye samarbejdsprojekter kan hente inspiration fra disse evalueringer og dokumentationsmaterialer.

Tværgående erfaringsopsamlinger

De tværgående erfaringsopsamlinger er blevet gennemført årligt af projektledelsen i 3x3. Sigtet har dels været at sammenfatte erfaringer, der går på tværs af projekterne og derigennem at bidrage til udvikling af de to skoleformer og dels at indkredse tværgående udfordringer og problemstillinger og på den baggrund komme med anbefalinger til den videre politiske proces.

Baggrundsrapport

Baggrundsrapporten samler op på de tværgående erfaringer fra hele 3x3's treårige periode: 2007-2009. 

Download baggrundsrapporten med tværgående erfaringer fra 3*3 projektet.

Statusrapport 2008

Statusrapporten fra 2008 havde fokus på temaerne: 'Bedre overgange og gennemførsel af videregående uddannelse' samt 'Højskolens afklaring og læringsrum'. 

Download statusrapport fra 2008.

Statusrapport 2007

Statusrapporten fra 2007 havde fokus på "Nye veje for unge uden ungdomsuddannelse' samt 'Dokumentation af skoleformernes realkompetencer'. 

Download statusrapport fra 2007.

Ekstern evaluering

I perioden 2008-2009 gennemførte Teknologisk Institut en evaluering af 15 udvalgte samarbejdsprojekter. 

Download ekstern evaluering af samarbejdsprojekter.

Publikation

Nye stier i uddannelseslandskabet
 - Uddannelse uden om den slagne vej

Hæftet indeholder eksempler på god praksis for uddannelsessamarbejde mellem højskoler, husholdnings og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem.Det er blevet til på baggrund af erfaringer fra 3x3 projekterne, der har kørt fra 2007 til 2010.

Hæftet skal inspirere og motivere til fremtidigt uddannelsessamarbejde. Der er behov for at træde nye stier, hvis flere unge skal have en uddannelse i fremtiden. Højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler har med sit lystbetonede og fagligt stærke læringsrum en mulighed for at motivere og forberede elever til et vellykket uddannelsesforløb.

Hæftet er inddelt i tre dele:

  • Nye stier til ungdomsuddannels
  • Nye stier til videregående uddannelse
  • Tværgående erfaringer fra uddannelsessamarbejde

Hent hæftet "Nye stier i uddannelseslandskabet" som pdf