Dialogmøder for vejledere

Højskolerne afholder hvert år dialogmøder for vejledere på tværs af uddannelses-og vejledningsinstitutioner

Dialogmøder giver indblik og erfaringsudveksling på tværs

Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg Danmark, ungdomsuddannelser m.fl. Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Årlig begivenhed

Der afholdes hvert år et dialogmøde i henholdsvis Jylland og på Sjælland. Du kan finde de aktuelle invitationer til dialogmøderne på vores kursuskalender eller gennem foreningens nyhedsbrev FFD Nyt.

Læs mere om dialogmødet fra 2021 med titlen "Ungdom under pres?"