Samarbejde med uddannelser

Der findes allerede mange erfaringer med forskellige samarbejds - modeller og - typer, som kan bruges, hvis man som højskole selv ønsker at starte en samarbejde op.

Kulturministeriet har udgivet en vejledning, der gennemgår højskolernes muligheder for uddannelsessamarbejde med andre uddannelsesinstitutionervejledningen. Vejledningen kan findes her

 

Desuden findes eksempler på samarbejder inden for uddannelsesområderne:

Gymnasiale uddannelser, VUC m.fl.

Samarbejde med gymnasiale uddannelser, VUC mfl. om gennemførelse af adgangsgivende fag, brobygning, nye uddannelsesveje mv.

Læs mere 

CVU og professionshøjskoler

Samarbejde med CVU og professionshøjskoler om studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Læs mere

Universiteter og kulturministerielle uddannelser

Samarbejde med universiteter og kulturministrerielle uddannelser om studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Læs mere

Erhvervsskoler, SOSU-uddannelser m.fl.

Samarbejde med erhvervsskoler, SOSU-uddannelser mfl. om FVU, studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Læs mere

Andre uddannelsesinstitutioner

Andre former for samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. For at fungere som formel samarbejdspartner skal uddannelsesinstitutionen modtage statsstøtte.

Læs mere 

Sprogcentre

Samarbejde med sprogcentrene om danskuddannelse til flygtninge i integrationsfasen. Det er muligt for flygtninge at tage op til 15 timers kompetencegivende danskundervisning på danskuddannelserne om ugen under højskoleopholdet. Der findes forskellige måde at arrangere danskundervisningen på – disse er beskrevet i modellerne nedenfor.

Læs mere

Realkompetence

Samarbejde, der sigter mod at afprøve og udvikle redskaber til realkompetencevurdering.

Læs mere