Om vejledning på højskoler

Siden 2004 har det været lovpligtigt for højskoler i Danmark at tilbyde eleverne vejledning om uddannelse og erhverv

"På kurser af mindst 12 ugers varighed skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom. Skolen skal offentliggøre sin strategi for vejledningsindsatsen. Ved annoncering af kursusvirksomheden skal skolen oplyse, at vejledningstilbuddet er en del af kursusindholdet. På skolens hjemmeside skal offentliggøres en redegørelse for, hvordan vejledningsindsatsen udøves.”

Bekendtgørelse af Lov om Folkehøjskoler, 2019