Andre uddannelsesinstitutioner

Andre former for samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. For at fungere som formel samarbejdspartner skal uddannelsesinstitutionen modtage statsstøtte.

Eksempel 1

Samarbejde med politiet om politiforberedende linjer på højskoler (pdf)

Samarbejde med politiet om politiforberende linjer på højskolen. I dette projekt er der skabt overblik over højskolernes erfaringer med politiforberende linjer. Det drejer sig om fem højskolers samarbejde med både det lokale, regionale og nationale politi. Derudover samler højskolerne også op på deres erfaringer med politilinjeelever, fagområder, markedsføring og rekruttering.

Eksempel 2

Meritgivende undervisning på Idrætshøjskolen i Sønderborg (pdf)

Projektet har til formål at udvikle og dokumentere meritsamarbejde mellem Idrætshøjskolen i Sønderborg og Den Frie Lærerskole med henblik på at overføre samarbejdsmodellen til andre højskoler og læreruddannelser i CVU-regi.