Sprogcentre

Samarbejde med sprogcentrene om danskuddannelse til flygtninge i integrationsfasen. Det er muligt for flygtninge at tage op til 15 timers kompetencegivende danskundervisning på danskuddannelserne om ugen under højskoleopholdet. Der findes forskellige måde at arrangere danskundervisningen på – disse er beskrevet i modellerne nedenfor.

Forskellige muligheder for danskundervisning

Model 1

En højskole laver selv danskundervisning og eleven går op til den afsluttende prøve på et sprogcenter under eller efter opholdet. Her kan højskolen evt. købe en dansklærer af sprogcenteret. Højskolen får fuldt taxameter for eleven.

Model 2

Eleven tager kompetencegivende danskundervisning på et sprogcenter i nærheden i max. 15 timer om ugen og går op til modultest og prøver på sprogcenteret. Sprogcenteret får modultakst eller timepris for eleven. Her skal højskolen derfor være opmærksom på, at der gives reduceret taxameter til højskolen for eleven.  

Model 3

Højskolen samarbejder med et sprogcenter, som laver forlagt undervisning på højskolen. Eleverne går op til modultest og prøver på sprogcenteret. Sprogcenteret får modultakst eller timepris for eleven. Her skal højskolen derfor være opmærksom på, at der gives reduceret taxameter til højskolen for eleven

Læs mere om flygtninge på højskole.

Læs mere om de danske sprogcentre.

Find information om danskuddannelse, integration mv.