Gymnasiale uddannelser, VUC m.fl.

Samarbejde med gymnasiale uddannelser, VUC med flere om gennemførelse af adgangsgivende fag, brobygning, nye uddannelsesveje med videre.

Eksempel 1

Faglig supplering på højskole (pdf)*

I projektet har man udarbejdet en tværgående erfaringsinsamling for Rønde Højskoles og Grundtvigs højskoles erfaringer med at udbyde faglig supplering. Rapporten inddrager både elever, der har taget imod tilbuddet og elever, de der har fravalgt det. Derudover inddrager rapporten også lærernes, samarbejdspartneres og vejledningscentrenes perspektiv.

*Der er egentlig tale om gymnasial supplering (GSK). Udtrykket faglig supplering anvendes hovedsagligt af SU om de, der gennem HF enkeltfag eller GSK supplerer deres uddannelse med over 16 timer om ugen og som derfor er SU-berettigede.

Eksempel 2

Design HF (pdf)

Odense Fagskole har haft en intention om at skabe et uddannelsestilbud særligt rettet kreative unge. Det blev til den treårige linje, Design HF, der er et samlet hf-forløb med et særligt kreativt snit. I den eksterne evaluering fremhæves anbefalinger til videre arbejde, samt hvilke pædagogiske og lovgivningsmæssige udfordringer, der er i forbindelse med uddannelsestilbuddet.

Relevant lovgivning: Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GSK)