CVU og professionshøjskoler

Samarbejde med CVU og professionshøjskoler om studieforberedelse, brobygning, fastholdelse, nye uddannelsesveje mv.

Eksempel 1

Øget rekruttering til de pædagogiske uddannelser (pdf)

I projektet har man lavet en tværgående erfaringsopsamling fra syv konkrete samarbejder mellem højskoler og pædagogiske uddannelser. Rapporten peger både på udfordringer og udviklingsmuligheder, der ligger i et sådan samarbejde. Både i et elev-, lærer- og institutionsperpsektiv.

Relevant lovgivning: Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse