Mariager Højskole - Mangfoldighedspuljen fase 2

Projektet er fase 2 af et afsluttet projekt med fokus på at gøre højskole tilgængeligt for børnefamilier v.h.a. anderledes faciliteter, fagudbud og samværsmuligheder og en øget PR-indsats.

Beviliget beløb: 100000 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Leif Petterson lpe@mariagerskolerne.dk