Afrapportering af projekter støttet af Mangfoldighedspuljen

Følgende guide er skrevet i overensstemmelse med ministeriets krav til puljeadministrationen.

Ved tilskud på over 100.000 kr.

Ved tilskud på over 100.000 kr. skal der pr. e-mail fremsendes regnskab samt revisorerklæring for de brugte midler. Derudover skal der indsendes en skriftlig beretning (brug evalueringsskemaet herunder), hvori der redegøres for, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt, jf. den oprindelige ansøgning. Husk at læse jeres bevillingsbrev, da disse ofte indeholder specifikke krav til projektet. 

Alt indsendes i én samlet e-mail til Mie Tast på mta@ffd.dk

Tjekliste:

  1.        Revideret regnskab (inkl. bevilligede budget)
  2.        Revisorerklæring
  3.        Skriftlig evaluering - brug evalueringsskemaet (husk at gemme teksten i et separat dokument inden du uploader)

Ved tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Ved aflæggelse af regnskab skal følgende skabelon benyttes (her skal det bevilligede budget og det reelle regnskab benyttes). Budget og regnskab skal dermed fremgå af samme dokument. Der skal ligeledes fremsendes en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt (brug evt. evalueringsskemaet herunder). Udover regnskab og regnskabserklæring, skal der fremsendes bilag som dokumenterer udgifterne, samt en bilagsoversigt. (Bilagene nummereres og overskueliggøres via bilagsoversigten). Ved dokumentation af frikøb skal timesedler eller lønsedler fremsendes. Personfølsomme oplysninger, f.eks. CPR-nummer skal sløres. Endeligt skal der indsendes en skriftlig evaluering, hvori der redegøres for, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt, jf. den oprindelige ansøgning (brug evalueringsskemaet herunder). Husk at læse jeres bevillingsbrev, da disse ofte indeholder specifikke krav til projektet. 

Alt indsendes i én samlet e-mail til Mie Tast på mta@ffd.dk

Tjekliste:

  1. Regnskab i regnskabsskema i excel, inkl. bevilligede budget, afstemt til bogføring
  2. Regnskabserklæring underskrevet af forstander
  3. Bilagsoversigt hvor sammenhæng mellem bilag og regnskab fremgår entydigt
  4. Nummererede bilag (kvitteringer, fakturaer) Ved frikøb skal der vedlægges seneste lønseddel fra projektperiode fra de/den frikøbte person, med sløret CPR-nr.
  5. Skriftlig evaluering - brug evalueringsskemaet herunder (husk at gemme teksten i et separat dokument inden du uploader)

Læs mere om afrapportering fra side 4 i retningslinjerne

Mie Tast
Konsulent
Rådgivning

Mangfoldighedspuljen, Højskolestipendiet og pædagogisk udvikling.