Ansøg mangfoldighedspuljen

Husk før ansøgning:

Kontakt bevillingskonsulenten inden ansøgning

Orienter dig om puljens formål og retningslinjer her 

Hav budget, dokument med underskrift fra forstander og gerne evt. samarbejdsaftaler klar til upload