Suhrs Højskole: Tydeliggørelse af linieprofiler og tiltrækning af nye målgrupper

Suhrs Højskole vil fortsat undersøge mulighederne for at tiltrække elevgrupper som ikke ellers eller i mindre grad tager et højskoleophold. Det er dels unge som ikke kender højskolen i særlig høj grad, dels unge som helt er frafaldet uddannelse eller på anden måde ikke er i gang med arbejde/uddannelse i henhold til vores projektbeskrivelse. De vil i Fase 2 udvide projektet med at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde med kommuner på Sjælland om rekruttering af potentielle elever.

  • Projektbeskrivelse: I samarbejdet med kommunerne ønsker højskolen at tydeliggøre og udbrede kendskabet til højskolen som et kvalificeret alternativ i forhold til karriereafklaring og mestring af livet.
  • I rekrutteringen af elever vil de lægge vægt på den faglige profil, og mulighed for at prøve “kræfter” med at arbejde med forskelligartede madprojekter og udvikle personlige kvalifikationer. Der udarbejdes materiale til udsendelse til vejledere til unge, om muligheden for at inkorporere et højskoleophold som en del af en FGU, og skolen vil arbejde med mentorstøtte til EGU elever for at understøtte eleverne.
  • Målgruppe: Målgruppen for projektet er i udgangspunktet 4 kommuner på Sjælland, hvor højskolen søger at indgå forpligtende samarbejde med tilbud om attraktivt højskoleophold for unge som er frafaldstruede, uden ungdomsuddannelse og unge som har afbrudt videregående uddannelse.
  • Bevilliget beløb: 120.130 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Laura Troi på kontakt@suhrs.dk