Ollerup Gymnastikhøjskole: Demokrati og Diversitet – Fase 2

Ollerup Gymnastikhøjskole ønsker, at elevholdene afspejler den aktuelle tidsånd med den diversitet og mangfoldighed, der bedst udvikler interkulturelle kompetencer og forståelse. Det giver bedre muligheder for at undervisningen af bred almen karakter, vil få mere dybde, mere modspil og flere nuancer, som vil bidrage positivt til dannelsen af den generelle elevprofil. Derfor vil de fortsætte deres projekt med en fase 2.

  • Projektbeskrivelse: Målet er, at mindst 5 elever i målgruppen (nye) danskere, af mellemøstlig, arabisk eller muslimsk baggrund er indmeldt til efterårssemestret 2020. En aktivitet er bl.a. at afholde en UU-vejleder- og socialrådgiverdag med fokus på højskolernes potentiale i at arbejde med forudsætninger for integration og mulighed for bedre integration, samt at afholde et samarbejdsmøde med Svendborg og Odense Kommune – for at nytænke integrations- og praktikforløb i jobcentre.
  • Målgruppe: Unge 18-25 år med mellemøstlig, arabisk eller muslimsk baggrund. Primær målgruppe: De (nye) elever og de aktuelle skandinaviske elever. Sekundær målgruppe: Socialrådgivere, UU-vejledere, erhvervsfolk i integrationsnetværk, jobkonsulenter.
  • Bevilliget beløb: 130500kr
  • Vil du vide mere? Kontakt Morten Andersson på ma@ollerup.dk