Udvikling af samarbejde mellem FGU og Højskolen Østersøen

På Højskolen Østersøen vil de udvikle samarbejder med regionale kommuners unge-udvalg, således at højskolen kommer til at fremstå som et kvalificeret alternativ til FGU.

Projektbeskrivelse: Projektets målsætning er en mere mangfoldig elevsammensætning, der dels vil bidrage til den almene dynamik i elevsammensætning, og dels vil eksponere elever på tværs af forløb til en mere reel spejling af det samfund, som højskolen servicerer. Projektets sigte at gøre højskolen mere relevant ift. den samfundsmæssige opgave, der eksisterer med at bidrage til unge, der enten er faldet ud af uddannelsessystemet, eller af andre årsager ikke er klar eller afklaret ift. fremtidig uddannelse. Det forventes, at samarbejdet med de tre regionale kommuner vil afstedkomme en rekruttering af 10-16 elever til efterårets lange kursus. 

Målgruppe: Projektet henvender sig til udvalgte unge i aldersgruppen 17½ -25 år. Disse elever udvælges, og tilbydes optagelse på højskolen med en reduceret egenbetaling af og gennem UU i samarbejde med Højskolen Østersøen. Den reduceret egenbetaling kan dog maksimalt nedsættes til kr. 490, og således vil der maksimalt være tale om ydet støtte.
Der er tale om en målgruppe af elever, der potentiel er bred, men kunne eksempelvis være:
• Unge der er faldet ud af uddannelse pga. stress, depression eller andre personlige forhold.
• Unge der vurderes, med baggrund i socioøkonomiske forhold, ville få et større udbytte af tage et højskoleophold fremfor FGU, eller
• Unge hvor et højskoleophold planlægges som en del af EGU. 

Beviliget beløb: 100.000 kr

Vil du vide mere? Kontakt Morten Erbs på  me@hojoster.dk