Ubberup Højskole: Frafald – vejen til en bedre fremtid

På Ubberup Højskole vil de arbejde for, at flere unge, som er frafaldet erhvervsuddannelse, kommer tilbage i uddannelse hurtigere.

Projektbeskrivelse: Ubberup Højskole finder sig særligt kvalificeret til at tage sig af de elever i frafaldsgruppen fra erhvervsskolerne, der som led i deres frafald også har problemer med mental sundhed og overvægt. Der er nominelt flest unge mænd, som falder fra uddannelserne. Mere end 90 % af eleverne, der har været på Ubberup, føler sig bedre i stand til at tage beslutninger om eget liv. Derfor vil højskolen fremme dialogen med regionens, og dermed skolerne/kommunernes, uddannelses- og studievejledere om uddannelse, erhvervsskoler, frafald og højskolernes frafalds-recovery-rate.

Målgruppe: Hovedmålgruppen er unge mænd på erhvervsuddannelserne. Der er dertil tre væsentlige målgrupper, der på hver sin måde spiller en afgørende rolle for de unges valg og fravalg: Regionens uddannelses- og studievejledere, regionens/kommunernes job- og ungecentre, og forældre til erhvervsskoleelever - primært forældre fra ikke-uddannelsesvante hjem

Beviliget beløb: 100.000 kr

Vil du vide mere? Kontakt Poul-Louis Larsen på  poul@ubberup.dk