Større mangfoldighed på Mariager Højskole - flere familier

På Mariager Højskole ønskes en større diversitet i elevflokken. De oplever, at næsten alle eleverne er i starten af 20’erne, derfor vil de arbejde for at tiltrække flere familier.

Projektbeskrivelse: Højskolen arbejder for at få tre familier på højskole fra august 2019 til juni 2020, som tilbydes coaching, hjælp til budgetlægning, og børnepasning. Familerne forventes fundet via målrettet markedsføring og opsøgende arbejde. Familerne tilbydes nedsat egenbetaling, og faciliteter der imødekommer deres behov, fx. legerum.

Målgruppe: Familier 

Beviliget beløb: 100.000 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Mikael Schlosser på  Mis@mariager-skolerne.dk