Den Rytmiske Højskole: Tænketank – nydanskere på højskole

Ud fra et ønske om, at højskolen kan spille en rolle i integrationen af nydanskere, og for at fremme en større forståelse for kulturelle forskelle, vil højskolen nedsætte en tænketank.

Projektbeskrivelse: Den Rytmiske Højskole vil igangsætte et arbejde, som skal forøge kendskabet til højskoler, med det konkrete formål at øge mangfoldigheden på Den Rytmiske Højskole, gennem at få flere nydanskere til at deltage på lange højskoleophold. For at kvalificere dette arbejde vil de nedsætte en tænketank, som i de kommende måneder skal give indsigt i, hvilke målrettede tiltag som bedst vil kunne motivere nydanskere til at tage på højskole. Tænketankens idéer skal være udgangspunktet for en ansøgning til mangfoldighedspuljen i september 2019. Vidensindsamlingen skal udmønte sig i konkrete tiltag på højskolen, som danner afsættet for en målrettet indsats i 2020.

Målgruppe: Projektets målgruppe er primært Den Rytmiske Højskole, som skal øges deres viden om nye målgrupper. Som sekundær målgruppe er nydanskere som på længere sigt vil tage på højskole.
Ved at nedsætte tænketanken er de langsigtede formål;
1: at ændre opfattelsen og forståelsen af højskoler i nydanske familier.
2: at blive klogere på hvilken faglighed og fagudbud der motiverer unge nydanskere i højskoleregi.
3: at få flere nydanskere på højskoleophold.

Beviliget beløb: 21.207,00 kr

Vil du vide mere? Kontakt Lars Gjerlufsen på  lg@drh.dk