Brande Højskole, Idrætshøjskolen i Aarhus, Silkeborg Højskole og FFD: Unge i job

De 3 Midt- og Østjyske højskoler ønsker med projektet at øge mangfoldigheden ved at sikre unge, som er uden for uddannelse og arbejdsmarked en bedre vej til jobs.

Projektbeskrivelse: Formålet med mangfoldighedsprojektet er, at højskoler, virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner sammen arbejder for at danne og styrke unge, der er på kanten af job- og uddannelsesverdenen til at blive selvforsørgende. Projektets 3 højskoler; Brande Højskole, Idrætshøjskolen i Aarhus og Silkeborg Højskole, samt FFD indgår et samarbejde med konkrete virksomheder i det Midt- og Østjyske, om at eleverne gennem højskoleophold tilbydes elevplads og derefter job. Højskolerne kan gennem projektet tiltrække nye målgrupper, og forfølge egen strategi om at deltage i at løse samfundsmæssige udfordringer, samt få erfaringer med tættere samarbejde med virksomheder. Derudover ønsker højskolerne at opnå erfaringer med overgange til og fra højskoleopholdet. 

Et mål er, at 30 unge uden uddannelse og job finder vej til job i et forløb, der kombinerer et højskoleophold med afklaringsforløb på en til flere virksomheder. Efter endt højskoleophold er eleven virksomhedsafklaret på en specifik og relevant lokal virksomhed, og parat til eventuelt at fortsætte i jobfunktion/lærerplads på virksomheden. Eksempelvis kan eleven efter at have afsluttet højskoleopholdet, og deltaget i afklaringsforløb på eksempelvis midtVask, starte en virksomhedsforlagt uddannelse til industrioperatør hos virksomheden. Eleverne i projektet deltager i de valgfag højskolerne udvikler særligt til projektet, hvor formålet er at gøre den unge parat til uddannelse og job. Virksomhederne forpligter sig til at bidrage til undervisningen ved at stille den nødvendige ekspertise til rådighed.  Derudover er det et mål, at højskolerne indgår et forpligtende og formaliseret samarbejde med 6- 8 Øst- og Midtjyske industrivirksomheder, om gennem højskoleopholdenes dannende karakter at forberede de unge uden uddannelse, uddannelse og job. Til at understøtte og forankre projektet søges indgået aftale med 3 – 4 kommuner. 

Målgruppe: 

• Mentorelever
• Unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og søger i en erhvervsfaglig retning
• Unge der tager højskolen som del af EGU
• Unge på overførselsindkomst der visiteres til projektet af kommunal sagsbehandler
• Herunder unge med anden etnisk baggrund
• Unge der er nysgerrige på en erhvervsuddannelse og ønsker større kendskab med erhvervsfaglige job

Beviliget beløb: 494.150 kr

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Hvenegaard på  jha@ffd.dk