Bornholms Højskole: Ny profil, nye grupper - en mangfoldig folkehøjskole

I Samarbejde med Bornholms kommune og relevante organisationer vil Bornholms Højskole rekrutterer elever med anden etnisk baggrund end dansk, samt sårbare unge fra Bornholm. I projektets første fase er fokus på opsøgende arbejde, samt udarbejdelse af strategi og kommunikationsmateriale. I sommeren 2023 vil højskolen byde elever indenfor målgruppen velkommen med særlige støttemuligheder. Mangfoldighedspuljen støtter projektet som et pilotprojekt og aktiviteter målrettet den primære målgruppe, minoritetsetniske unge.

Kontaktperson: Solveig Thorborg, st@bornholmshojskole.dk