Løgumkloster Højskole: Indsigt og Udsyn - Gellerupparken

Løgumkloster Højskole har fået bevilliget støtte til projektet “Indsigt og udsyn - Gellerup”. Med projektet ønsker skolen at give unge med minoritetsetnisk baggrund fra sociale boligområder, der ellers ikke havde råd til/viden om højskole, mulighed for et højskoleophold. Skolen ønsker at nedsætte egenbetaling for 5 elever. Derudover vil skolen bruge midlerne på rekruttering af elever, bl.a. med hjælp fra det boligsociale team i Gellerup, højskolens egen formidling og formidling i lokale nyhedsmedier og aviser.

Kontaktperson: Ursula Dieterich-Pedersen, ursula@lkhs.dk