Suhrs Højskole: Unge med minoritetsbaggrund på Suhrs Højskole

Projektets intention er at skabe et rum for research, partnerskab og refleksion blandt lærergruppen på Suhrs Højskole. I samarbejde med Foreningen Nydansker vil de sikre pædagogisk udvikling af lærergruppen, så de er bedre rustet til at inkludere minoritetsetniske elever i fællesskabet.

Kontaktperson: Laura Troi, laura@suhrs.dk