Orlov med fri vikar

Højskoleloven giver mulighed for, at der kan ydes tilskud til skolens merudgifter til forstandere, viceforstandere og lærere, der er under tjenestefrihed. Det kaldes orlov med fri vikar.


Ansøgningsfrist og -skema

Ansøgningsfristen er én gang om året, den 1. marts.
Ansøgningsskemaet sendes til FFD.


Fordeling af orlovsmidler

Orlovsstyregruppen fordeler orlovsmidlerne og består af:

  • Astrid Gintberg Levin, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, medlem af FFD's bestyrelse
  • Charlotte Heiden, lærer på Uldum Højskole
  • Kim Andersen, lærer på Odder Højskole
  • Kenneth Retslov, Idrætshøjskolen Bosei
  • Jakob Mejlhede, Grundtvigs Højskole
  • Søren Børsting, Udviklingskonsulent i FFD