Orlov med fri vikar

Højskoleloven giver mulighed for, at der kan ydes tilskud til skolens merudgifter til forstandere, viceforstandere og lærere, der er under tjenestefrihed. Det kaldes orlov med fri vikar.

Ansøgningsfrist og -skema

Ansøgningsfristen er én gang om året, den 1. marts.
Ansøgningsskemaet sendes til FFD.


Fordeling af orlovsmidler

Orlovsstyregruppen fordeler orlovsmidlerne og består af:

  • Claus Staal - Forstander Silkeborg Højskole og bestyrelsesmedlem FFD
  • Astrid Levin Gintberg - Juridisk konsulent LIFE Fonden og bestyrelsesmedlem Roskilde Festival Højskole
  • Kenneth Retslov - Forstander Idrætshøjskolen Bosei
  • Charlotte Heiden - Højskolelærer Uldum Højskole

 

Surfkulturen kan lære højskolen noget om fællesskaber

"Det er de bedste tre måneder, jeg har haft, i forhold til min motivation for at fortsætte og ændre min måde at undervise på. Det har givet mig et kæmpe boost til at nytænke mig selv og min placering i højskoleverdenen de næste år."

Joan fandt faglig fordybelse på en markedsplads i Mexico

"Det gør indtryk på [eleverne], at jeg har besøgt deres kultur og set den udefra og med andre øjne. De får en større bevidsthed om deres oprindelige historie, som de velstillede mexicanske unge ikke nødvendigvis er vant til at forholde sig til."

Jeg ville være popstjerne og højskolelærer

"Jeg vil gerne holde mig aktuel og tage mig selv alvorligt i forhold til at skrive og producere musik. Jeg har været lidt langt væk fra mit fag og havde brug for at nurse den del af min karriere. Musikken er min passion, og det er den, jeg skal dele med mine elever. Hvis jeg ikke holder mig varm og aktuel, forestiller jeg mig, at jeg bliver en lidt kedelig underviser."

Orlovsrapporter til inspiration

Overlovsrapport skrevet af Iben Bøgh Lautrop, højskolelærer på Egmont Højskolen.

Læs rapporten her

Orlovsrapport af Mads Philipsen

Læs rapporten her

Rapporten indeholder idéer, refleksioner og inspiration til sangskrivningsfag og egne kompositioner.

Af Line Bruun, musiklærer på Egå Ungdomshøjskole

Læs rapporten her

Debatindlæg: Højskolernes konstruktive stemme skal råbe højere

Hvorfor hører folk aldrig om, hvad højskolebevægelsen synes i den ene eller anden aktuelle politiske debat? Har vi virkelig ingen gældende synspunkter om kvoteflygtninge, curlingbørn, #MeToo, finansloven eller så meget andet? Er det fordi, vi selv er på finansloven, at vi ikke råber op? Og ikke mindst: Tør vi fortælle omverdenen om vores egne fejl og mangler, fordi vi tror på at være transparente og ærlige?

Ulrich Quistgaard, Krogerup Højskole

Læs debatindlægget på Højskolebladet.dk

Til daglig er jeg fuldtidsansat lærer på Nørgaards Højskole, hvor jeg primært varetager musikundervisningen samt en række valgfag, deriblandt yoga. Min orlov har jeg brugt på fordybelse i yogapraksis samt i den bagvedliggende historie og filosofi. Dermed vil jeg gerne tilføre min undervisning et mere perspektiveret indhold samt en nuanceret forståelse for, hvordan yogaen indvirker på mine elever og på mig selv.

Line Thylander Pedersen, Nørgaards Højskole, 2018

Se rapporten

- Tanker og idéer til højskoler og musikundervisere, der arbejder med, eller overvejer at integrere, elektronisk musik på deres skole.

Simon Jespersen, Den Rytmiske Højskole

Læs Rapporten.

Rapport om nutidig billedkunst - former og formidling.

Eva Miklos, Ubberup Højskole

Læs rapporten.

I begyndelsen af 2015 tog Jesper orlov og skrev på en bog om mødet mellem selvudvikling og højskolen. I rapporten er der udsnit fra bogens dele med tanker og øvelser fra en lærebog i selvudvikling, et samlet selvudviklingsmæssigt syn på Brandbjergs fire hovedfag og et konceptforeslag til udvikling af og på fremtidens højskole.

Læs orlovsrapporten

Martin havde orlov i perioden august 2010 til og med februar 2011, og satte under sin orlov et projekt i værk, der skulle illustrere, hvorledes kampsport fungerer som værktøj til at håndtere konflikter, og til at understrege værdien i at kæmpe sammen modsat for egen vindings skyld. Projektet indebar blandt andet et diplomkursus på Professionshøjskolen UUC samt produktion og udgivelse af en bog og en DVD til undervisningsbrug.

Martin Lykkegaard Mogensen, Gerlev Idrætshøjskole, 2010

Læs hele orlovsrapporten

I efteråret 2013 holdt Marie orlov, hvor hun påbegyndte en masteruddannelse i positiv psykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. I orlovsperioden har hun fuldt to kurser som fuldtidsstuderende. Rapporten beskriver, hvordan Maries uddannelse har resulteret i et nyt valgfag i positiv psykologi på højskolen. Derudover præsenteres hendes to forskellige eksamensopgaver med højskolen som omdrejningspunkt, belyst gennem positiv psykologi.

Marie Bjerring, Nordjyllands Idrætshøjskole, 2013

Læs hele ordlovsrapporten.

Jo havde orlov i efteråret 2013, og brugte orlovsmånederne på at udvikle faget 'fotografi' og dygtiggøre sig som underviser igennem forskellige aktiviteter. I perioden har han påbegyndt en fotografuddannelse, deltaget i en række forelæsninger og videreudviklet eksisterende undervisningsforløb på højskolen. I rapporten beskriver Jo desuden, hvordan disse nye erfaringer er med til at styrke hans arbejde med højskolens visuelle identitet. 

Jo Kyrre Skogstad, Gerlev Idrætshøjskole, 2013

Læs hele orlovsrapporten

Frank har studeret forholdet mellem højskole og offentlighed.

Frank Beck Lassen, Testrup Højskole

Læs rapporten.

Peter havde orlov fra januar-april 2013, som han brugte på at dykke ned i den bæredygtige tanke, TRANSITION, i forbindelse med et nyt fag på højskolen. I orlovsperioden deltog han i en række kurser i England og besøgte forskellige bæredygtige initiativer i New Zealand, Nepal og Danmark. Rapporten beskriver de forskellige aktiviteter, og hvordan denne nyerhvervede viden skal bringe nyt liv til undervisningsforløb på højskolen.

Peter Mogensen, Brenderup Højskole, 2013

Læs hele orlovsrapporten

Kim tog orlov i efteråret 2011 for dels at afslutte en allerede påbegyndt vejlederuddannelse, og dels for at forberede undervisning i højskolens nye fagområde, 'verdensborgerskab'. I rapporten gennemgår Kim de to vejledningsmoduler, 'Vejledning og individ' og 'Valg og valgprocesser', samt de tre kurser, han fulgte på Folkeuniversitetet og knytter erfaringerne til sin lærergerning og vejledning på højskolen.

Kim Andersen, Odder Højskole

Læs hele orlovsrapporten

Jette havde orlov i 2012/2013 og beskæftigede sig med et projekt, der omhandler sammenhængen mellem idræt og undervisning af bred almen karakter (UBAK). Projektet bygger på forskellige undersøgelser og interviews med relevante fagpersoner, som Jette bruger i sine overvejelser omkring, hvordan idræt kan kombineres med UBAK.

Jette Gøth, ISI Idrætshøjskole, 2013

Læs hele orlovsrapporten

Erik tog orlov i foråret 2014, hvor han dels fulgte en forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i Aarhus om USA og kriminologiske temaer, og dels arbejdede med en del projekter i relation til højskolen: Elevundersøgelser, planlægning af kortkursus om USA samt et brobygningsprojekt med DMJX i forbindelse med skolens nye journalistlinje. I rapporten gennemgås de forskellige resultater og projekter og det personlige og faglige udbytte, som orloven har resulteret i.

Erik H. Jensen, Hadsten Højskole, 2014

Læs hele orlovsrapporten

Margit tog orlov i efteråret 2010 og brugte orlovsmånederne på at følge en række forelæsninger og kurser inden for psykologi, som hun selv underviser i på højskolen. Hun fulgte desuden undervisning i konflikthåndtering. I orlovsrapporten beskriver Margit de enkelte kurser på henholdsvis Århus Universitet, Folkeuniversitet, Center for Konfliktløsning og Psykiatrisk Hospital og reflekterer over deres relevans for hendes undervisning på højskolen.

Margit Bruvik-Hansen, Hadsten Højskole, 2010

Læs hele orlovsrapporten

Torben tog orlov fra februar 2013 til april 2013, og brugte sin orlov på at være tovholder og forfatter på bogprojektet: 'Højskolen Snoghøj i 100 år - et krydsfelt for tidens strømninger'. Rapporten beskriver, hvordan han indsamlede materiale til projektet og skriveprocessen. I anledning af højskolens jubilæum har han desuden komponeret en ny højskolesang.

Torben Egeris, Højskolen Snoghøj, 2013

Læs hele orlovsrapporten

Fra oktober 2012 til marts 2013 var Hanne på orlov, for at undersøge synet på aldring i et østasiatisk samfund. På en rejse rundt i Vietnam, Laos og Cambodia har hun skabt et netværk af ældreorganisationer, og i rapporten gør hun sig overvejelser omkring, hvordan synet på ældre kan bruges til at debattere med eleverne på højskolen. Derudover har Hanne udviklet et idékatalog om bæredygtige projekter, som inspiration til højskolekurser og mulige rejsemål.

Hanne Kingo Kristensen, Seniorhøjskolen Rude Strand, 2013

Læs hele orlovsrapporten

Gitte tog orlov i 2012/2013, og opstartede et projekt omkring anvendelsen af teater i afklarings- og vejledningssammenhænge. I perioden har Gitte arbejdet med vejledningsteori, metode og teaterteknikker. På baggrund af denne fordybelse har hun udviklet et idékatalog med improvisationsøvelser, som kan bruges i forbindelse med vejledning i fællesskaber.

Gitte Krogsbæk Schriver, Testrup Højskole, 2013

Læs hele orlovsrapporten fra Gitte Krogsbæk Schriver.

Lene var på orlov i 2012/2013, hvor hun har udviklet og perspektiveret faget Hot Skrot, som hun underviser i på højskolen. Hun har i perioden deltaget i praktiske kurser, seminarer og møder der alle kredser om bæredygtighed og genbrug af affald, både lokalt og globalt. I rapporten beskriver hun disse aktiviteter og overvejer, hvordan hendes erfaringer giver nye dimensioner til undervisningen på højskolen.

Lene Friislund, Ry Højskole, 2013

Læs hele orlovsrapporten fra Lene Friislund. 

I perioden august 2013 til december 2013 tog Garba orlov for at styrke sine kompetencer som underviser i faget 'Crossing Borders Global Studies'. Rapporten beskriver, hvordan han gennem en længere udlandsrejse har styrket sit globale netværk, udviklet og afprøvet nye kurser og workshops og tilegnet sig ny viden omkring globale udfordringer gennem samarbejde med udenlandske højskoleprojekter og forskellige organisationer.

Garba Diallo, Krogerup Højskole, 2013

Læs hele ordlovsrapporten fra Garba Diallo

Søren havde orlov fra august 2011 til januar 2012, hvor han tog uddannelsen i diplomledelse svarende til 45 ECTS. Hvor de fleste tager uddannelsen på deltid over tre år, tog Søren et komprimeret forløb på et halvt år. I orlovsrapporten gennemgår Søren de kurser, han har fulgt, og den teori han har benyttet undervejs, mens han overvejer, hvad uddannelsen bidrager med, både personligt og professionelt.

Søren Ernst Lüdeking, Ungdomshøjskolen ved Ribe, 2012

Læs hele orlovsrapporten.

Søren Børsting
Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.