Orlov med fri vikar

Højskoleloven giver mulighed for, at der kan ydes tilskud til skolens merudgifter til forstandere, viceforstandere og lærere, der er under tjenestefrihed. Det kaldes orlov med fri vikar.

Ansøgningsfrist og -skema

Ansøgningsfristen er én gang om året, den 1. marts.
Ansøgningsskema sendes pr. mail til hhv. sekretæren for bevillingsudvalget samt FFD’s hovedmail kontor@ffd.dk. Kontaktinformation på sekretæren findes nederst på hjemmesiden.


Fordeling af orlovsmidler

Orlovsstyregruppen fordeler orlovsmidlerne og består af:

  • Søren Mølgaard, forstander på Egmont Højskolen
  • Astrid Gintberg Levin, Juridisk konsulent hos LIFE Fonden samt bestyrelsesmedlem på Roskilde Festival Højskole
  • Kenneth Retslov, forstander på Bosei Idrætshøjskole
  • Charlotte Heiden, Højskolelærer på Uldum Højskole

 

Surfkulturen kan lære højskolen noget om fællesskaber

"Det er de bedste tre måneder, jeg har haft, i forhold til min motivation for at fortsætte og ændre min måde at undervise på. Det har givet mig et kæmpe boost til at nytænke mig selv og min placering i højskoleverdenen de næste år."

Joan fandt faglig fordybelse på en markedsplads i Mexico

"Det gør indtryk på [eleverne], at jeg har besøgt deres kultur og set den udefra og med andre øjne. De får en større bevidsthed om deres oprindelige historie, som de velstillede mexicanske unge ikke nødvendigvis er vant til at forholde sig til."

Jeg ville være popstjerne og højskolelærer

"Jeg vil gerne holde mig aktuel og tage mig selv alvorligt i forhold til at skrive og producere musik. Jeg har været lidt langt væk fra mit fag og havde brug for at nurse den del af min karriere. Musikken er min passion, og det er den, jeg skal dele med mine elever. Hvis jeg ikke holder mig varm og aktuel, forestiller jeg mig, at jeg bliver en lidt kedelig underviser."

Orlovsrapporter til inspiration

Orlovsrapport skrevet af Jim Fernald, Den Europæiske Filmhøjskole, Februar 2023

Læs rapporten

Orlovsrapport skrevet af Jeppe D. Graugaard, Ry Højskole, Januar 2023

Læs rapporten

Orlovsrapport skrevet af David Mondrup, Engelsholm Højskole

Læs rapporten her

Orlovsrapport af Anne Steen Himmelstrup, 2022, Krogerup Højskole

Læs rapporten

Billeder fra projektet

Orlovsrapport skrevet af Hans Jørgen Hansen, 2022, Den Rytmiske Højskole

Læs rapporten

Orlovsrapport skrevet af Jesper Himmelstrup foråret 2022, Krogerup Højskole

Læs rapporten

Orlovsrapport skrevet af Theis Scherfig, Uldum Højskole 2022

Læs rapporten

Orlovsrapport skrevet af Søren Lerche, Grundtvigs Højskole, efteråret 2021

Læs rapporten her

Overlovsrapport skrevet af Iben Bøgh Lautrop, højskolelærer på Egmont Højskolen.

Læs rapporten her

Orlovsrapport af Mads Philipsen

Læs rapporten her

Rapporten indeholder idéer, refleksioner og inspiration til sangskrivningsfag og egne kompositioner.

Af Line Bruun, musiklærer på Egå Ungdomshøjskole

Læs rapporten her

Til daglig er jeg fuldtidsansat lærer på Nørgaards Højskole, hvor jeg primært varetager musikundervisningen samt en række valgfag, deriblandt yoga. Min orlov har jeg brugt på fordybelse i yogapraksis samt i den bagvedliggende historie og filosofi. Dermed vil jeg gerne tilføre min undervisning et mere perspektiveret indhold samt en nuanceret forståelse for, hvordan yogaen indvirker på mine elever og på mig selv.

Line Thylander Pedersen, Nørgaards Højskole, 2018

Se rapporten

- Tanker og idéer til højskoler og musikundervisere, der arbejder med, eller overvejer at integrere, elektronisk musik på deres skole.

Simon Jespersen, Den Rytmiske Højskole

Læs Rapporten.

Rapport om nutidig billedkunst - former og formidling.

Eva Miklos, Ubberup Højskole

Læs rapporten.

I begyndelsen af 2015 tog Jesper orlov og skrev på en bog om mødet mellem selvudvikling og højskolen. I rapporten er der udsnit fra bogens dele med tanker og øvelser fra en lærebog i selvudvikling, et samlet selvudviklingsmæssigt syn på Brandbjergs fire hovedfag og et konceptforeslag til udvikling af og på fremtidens højskole.

Læs orlovsrapporten

Frank har studeret forholdet mellem højskole og offentlighed.

Frank Beck Lassen, Testrup Højskole

Læs rapporten.

Jeppe Lau Nielsen
Specialkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi