Højskolepædagogisk pris

Højskolepædagogisk Pris blev uddelt for første gang i 2016. Prisen, der er på 25.000 kr. gives til en person, institution eller organisation, der har bidraget til at udvikle eller formidle højskolepædagogik.

Formål

Formålet med "Højskolepædagogisk Pris" er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier for prisen

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Modtagere af prisen 

2016: Leo Komischke-Konnerup

2017: Lene Tanggaard

2018: Vallekilde Højskole for projektet Clean Out Loud

2019: Ove Korsgaard

2021: Christian Hjortkjær og Mette Øyås Madsen

2023: Jesper Moesbøl

Praktisk info

Prismodtageren udvælges af en priskomité nedsat af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Prisen overrækkes på Højskolelærerkonferencen

Prisen uddeles af Folkehøjskolernes Forening i samarbejde med Højskolebladet.