Højskolepædagogisk pris

Højskolepædagogisk Pris blev uddelt for første gang i 2016. Prisen, der er på 25.000 kr. gives til en person, institution eller organisation, der har bidraget til at udvikle eller formidle højskolepædagogik.

Formål

Formålet med "Højskolepædagogisk Pris" er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier for prisen

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Sådan indstiller du

Skriv en motiveret indstilling på den eller de personer, den institution eller organisation, du mener har gjort sig fortjent til prisen.

Når du begrunder din indstilling, er det vigtigt, at du fortæller om, hvem kandidaten er, og på hvilken måde kandidaten gennem sit teoretiske eller praktiske virke har bidraget til at udvikle, udfordre og synliggøre højskolepædagogikken. Kom meget gerne med konkrete eksempler på kandidatens indsats og dens betydning for skoleformen.

Send indstillingen til redaktionen@hojskolebladet.dk.
 

Praktisk info

Deadline for indstillinger er d. 1. oktober. 

Alle indstillinger bliver offentliggjort på højskolebladet.dk

Prismodtageren udvælges af en priskomité på baggrund af motiverede
indstillinger.

Prisen overrækkes på Højskolelærerkonferencen

Prisen uddeles af Folkehøjskolernes Forening i samarbejde med Højskolebladet.

Vinderen 2016

Leo Komischke-Konnerup blev første modtager af Højskolepædagogisk Pris.

undefined

I motivationen lød det blandt andet, at han fortjener prisen for:

at fastholde pædagogikken i spændingsfeltet mellem menneske og samfund. Det gør han fordi, han ved, at pædagogik ikke bør ignorere nogle af delene. Det er en spænding, som har fulgt højskolen altid.

Priskomitéen

Læs hele motivationen.

Se liveoptagelse fra prisoverrækkelsen