Skoleudviklingspulje

Skoleudviklingspuljens formål er at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter inden for højskoleloven. Skoleudviklingspuljen kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening. Skoleudviklingspuljen er delt op i to underpuljer: Pulje A og Pulje B.

  • Pulje A støtter forsøgs- og udviklingsprojekter i højskolen og i højskoleundervisningen, som vil komme såvel den enkelte højskole som den samlede højskoleverden til gavn.

  • Pulje B støtter enten pilotprojekter eller implementering af afprøvede projekter/viden indenfor puljens formål med maksimalt 25.000 kr. Pulje B kan således søges til pilotprojekter, evt. som pilotprojekter for en større pulje A ansøgning, eller søges til lokal implementering af viden, ordninger og ideer, som allerede er afprøvet på ens egen eller andre højskoler.

Du kan søge enten Pulje A eller Pulje B. Begge puljer har frist d. 1. marts og 1. oktober.

Ansøg skoleudviklingspuljen

Bevillingsgruppen

  • Jonas Borsøe:Højskolelærer på Silkeborg Højskole og bestyrelsesmedlem i FFD
  • Simon Finnerup: Underviser i pædagogik, psykologi og didaktik på Den Frie Lærerskole
  • Jonas Andreasen Lysgaard: Lektor ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og forsker bl.a. i de frie skoler