Demokratisk dannelse

Demokratisk dannelse er en del af FFD's samlede pædagogiske indsats.

Om projektet "Demokratisk dannelse"

FFD igangsatte i 2014/15 udviklingsprojektet "Deltagende medborgerskab" med støtte fra Kulturministeriet, som dog senere har fået titlen "Demokratisk Dannelse". Dette projekt har dannet grundlag for et fremadrettet fokus på demokratisk dannelse i FFD's arbejde med højskolepædagogisk udvikling. 

Projektets sigte

Sigtet med den videre pædagogiske indsats er at stille skarpt på, hvordan den demokratiske dannelse indgår som et led i højskolens dannelsesopgave og pædagogiske praksis. Dette indebærer bl.a. spørgsmål omkring hvilken rolle demokratiske dannelse bør spille på højskolerne, og hvordan højskolerne i praksis griber den demokratiske dannelse an. 

Antologi om demokratisk dannelse

I foråret 2016 udkom antologien "Demokratisk dannelse - Højskole til debat" med tilhørende arbejdshæfte på forlagt KLIM. 

Læs mere om bogen