UBAK

For den enkelte højskoleelev skal mindst halvdelen af undervisningstiden udfoldes som Undervisning af Bred Almen Karakter (UBAK). UBAK er et af de elementer, der gør højskolerne til noget helt særligt.

Hvad er UBAK

Undervisning af bred almen karakter specificeres i lovbemærkningerne som en undervisning, der har almene perspektiver. Disse "kan være filosofiske, kulturelle, historiske, politiske, samfundsmæssige, naturvidenskabelige, psykologiske, religiøse eller lignende. Også æstetiske, musiske og kropslige aktiviteter kan i et vist omfang indgå i den brede almene undervisning."

Med indførelsen af UBAK-bestemmelserne har man forsøgt at tydeliggøre og rammesætte, hvad der kendetegner højskoleundervisning som noget særegent. UBAK er således at forsøg på at værne om friheden til at lave højskole, men også stå fast på forpligtelsen til at gøre det i et alment perspektiv.

FIND MINISTERIETS VEJLEDNING OM UNDERVISNING – HERUNDER UBAK

Omfang af UBAK

Vejledningen angiver, hvad der forstås ved UBAK, og den angiver kravene til omfanget. UBAK kan være fuldt ud integreret i alle undervisningstimer, ligesom det kan afholdes som særskilte timer i form af fx foredrag og anden perspektiveret undervisning. Det er den enkelte skoles eget ansvar at kunne redegøre for, hvordan man har kalkuleret UBAK i undervisningen, og det skal fremgå af det enkelte kursus' indholdsplan. Der er ikke krav om, at det i indholdsplanen skal angives helt præcist, hvornår de almene elementer optræder i undervisningstimerne, men det skal i den konkrete undervisning være muligt at identificere de almene elementer og at vurdere deres varighed.

Tommelfingerregler

Idet der i øvrigt henvises til Kulturministeriets vejledning skal her blot opstilles følgende tommelfingerregler, der så kan fungere som en tjekliste under tilrettelæggelsen af kurser:

 1. Mindst halvdelen af undervisningstiden skal have bred, almen karakter.
 2. Dele af undervisningen, som ikke er af bred, almen karakter, må højst udgøre op til halvdelen af den enkelte elevs undervisning.
 3. Hver elev skal have mindst 21 timers undervisning.
 4. Man skal sikre, at transporttid og andet på udflugter, der ikke har undervisningskarakter, ikke medregnes i den samlede undervisningstid.
 5. Det er forstanderen på den enkelte højskole, der er ansvarlig for, at kurser gennemføres, så de er i overensstemmelse med loven.

UBAK på dagsordenen

FFD har gjort det til et indsatsområde at fremme erfaringsudveksling og debat om UBAK . Det sker som et led i de fortsatte drøftelser om, hvad højskolens idé og praksis er:

 • Hvad er de særlige kendetegn ved undervisningen på højskolen?
 • Hvad betyder det, at skolerne ifølge loven skal tilbyde både undervisning og samvær?
 • Hvordan viser skoleformens formål sig i dagligdagens undervisning og samvær?
 • Hvordan vægtes forholdet mellem dannelse og uddannelse?
 • Findes der en særlig højskolepædagogik og -vejledning?

 

UBAK-inspiration

Mangler du inspiration til din UBAK-undervisning kan du med fordel benytte dig af vores forskellige tilbud.

 • Se nedenstående videoer og bliv inspireret til lignende snakke på lærerværelset eller til personalemødet.
 • Få besøg af FFD's konsulenter til pædagogiske dage eller lærermøder for at holde oplæg om eller skabe rum for udvikling af UBAK i praksis. 

I øjeblikket er der flere højskoler, der arbejder med udviklingen af UBAK og fagfortåelser og det arbejde følger vi tæt. På den baggrund vil vi også gerne bidrage til udviklingen hos jer i forbindelse med pædagogiske dage, lærermøder eller lignende. Tøv endelig ikke med at kontakte os herunder, hvorefter vi kan finde en form, der giver mening for jer.