Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser. Vikartilskuddet følger skoleåret 2022-2023. Det nye oplysningsskema vil være tilgængeligt fra august 2023.

Fristen for indsendelse af oplysningsskema til ”vikarpuljen” er lørdag den 1. oktober 2022.

Oplysningsskema vedr. tilskud til læreres og forstanderes efteruddannelsesfravær og bestyrelsesarbejde, til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt i 2022 (for skoleåret 2021/2022) kan indsende nu og senest lørdag den 1. oktober 2022. Oplysningsskemaet sendes til kontor@ffd.dk. Skriv "Godtgørelse - vikartilskud" i emnefeltet.

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke et krav.

Alle former for uddannelse kan medtages, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Oplysningsskema 2021-2022 efterudd mm.docx

Opdateret  10. august 2022

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Kommunikation

Intensive læringsforløb og rådgivning om særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.