Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser.

Fristen for indsendelse af oplysningsskema til ”vikarpuljen” er den 1. december.

Statstilskuddet for aktivitet 2019 – 2020 er nu faldet på plads. Det er er derfor muligt at indsende ”Oplysningsskema vedr. tilskud til læreres og forstanderes efteruddannelsesfravær og bestyrelsesarbejde, til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt i 2020 (- for skoleåret 2019/2020)” nu. Fristen for indsendelse er den 1. december. Oplysningsskemaet sendes til kontor@ffd.dk

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke noget krav.

Alle former for uddannelse tæller, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Skema og retningslinjer

Opdateret 29. oktober 2020 

Jakob Hvenegaard

S: Specialkonsulent
O: Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.

undefined