Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser. Vikartilskuddet følger skoleåret 2023-2023. Det nye oplysningsskema vil være tilgængeligt fra august 2024.

Fristen for indsendelse af oplysningsskema til ”vikarpuljen” er tirsdag den 1. oktober 2024.

Oplysningsskema vedr. tilskud til læreres og forstanderes efteruddannelsesfravær og bestyrelsesarbejde, til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt i 2024 (for skoleåret 2023/2024) forventes klar i august 2024- Skemaet skal indsendes senest søndag den 1. oktober 2023. Oplysningsskemaet sendes til kontor@ffd.dk. Skriv "Godtgørelse - vikartilskud" i emnefeltet.

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke et krav.

Alle former for uddannelse kan medtages, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Se oplysningsskema for 2023/2024

Opdateret  3. januar 2024

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.