Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser.

Fristen for indsendelse af oplysningsskema til ”vikarpuljen” er fredag den 1. oktober 2021.

Oplysningsskema vedr. tilskud til læreres og forstanderes efteruddannelsesfravær og bestyrelsesarbejde, til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt i 2021 (for skoleåret 2020/2021) kan indsende nu og senest fredag den 1. oktober 2021. Oplysningsskemaet sendes til kontor@ffd.dk. Skriv "Godtgørelse - vikartilskud" i emnefeltet.

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke et krav.

Alle former for uddannelse kan medtages, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Oplysningsskema 2020-2021 efterudd mm.docx

Opdateret 1. september 2021

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.