Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Hvad er HPU?

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af.
 

 

Det er som at være på højskole selv - med morgensamling, undervisning og sociale aktiviteter. Vi bliver rystet sammen, får masser af ny viden, og der er god tid til både det faglige og det sociale. Vi mærker på egen krop, hvorfor vores elever er så vilde med at gå på højskole. Det er en god reminder.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

 • Indblik i højskolens tradition

  På HPU'en får du indblik i højskolens idégrundlag, tradition og historie samt spørgsmålet om, hvad en højskole er - og bør være -i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Måske kommer du til at læse Grundtvig for første gang?

 • Højskoleliv

  HPU er, ud over at være et uddannelsesforløb, også et lille højskoleophold i sig selv med alt, hvad det indebærer af fællessang, leg, rigtig meget kage og sene samtaler over et glas rødvin. 

 • Stærkt netværk i bevægelsen

  På HPU får du fornemmelsen af at være del af en større bevægelse, og du vil møde lærere fra højskoler, der på trods af vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder med samme overordnede mål: at lave god højskole for eleverne.

 • Inspiration & provokation

  På HPU stiller vi skarpt på - og debatterer - den pædagogiske praksis på højskolerne, og du vil blandt andet blive undervist (og underholdt) af andre lærere - lige som vi håber, at du vil dele erfaringer fra dit fag og din praksis. 

Det praktiske

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

Undervisningsafgiften på HPU'en er kr. 6000. Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. 


Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 23 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Hvad tager du med fra HPU?

Det er meget berigende at blive skrevet ind i det store lærerkollegie. På trods af, at vores skoler har vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder vi langt hen ad vejen med de samme værdier og mål i forhold til at lave god højskole.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

HPU-forløb 2024-2025

Tilmeldingen til næste års HPU (2024-25) åbner fredag d. 21. april kl. 12.00 og sker via FFD’s kursuskalender.

Kursusugerne for HPU 2024-2025 er følgende:
 
Modul I: Uge 10: 4. marts - 8. marts 2024
Modul II: Uge 20: 13. maj - 17. maj 2024
Modul III: Uge 36: 2. september - 6. september 2024
Modul IV: Uge 46: 11. november - 15. november 2024
Modul V - afslutningsmodul: Uge 6: 3. februar - 7. februar 2025
 
OBS: nye kriterier for tilmelding!
Grundet den stigende efterspørgsel til HPU de senere år har FFD’s bestyrelse besluttet, at følgende kriterier gælder for tildeling af pladser til HPU 2024-25:
- Hver højskole kan maksimalt tilmelde to lærere til hvert forløb.
 
Følgende kriterier er gældende til og med d. 1. juni 2023:
Højskolelærere med minimum 2 års anciennitet som del-eller fuldtidsansatte (ikke timelærere) kommer i første række. Blandt denne gruppe tildeles pladserne efter først til mølle-princippet ved tilmelding og betaling til og med d. 1. juni 2023.
 
Højskolelærere med mindre end 2 års anciennitet kan fra d. 21. april til d. 1. juni  tilmelde sig en særlig ”ventelisteplads”.
 
Hvis der efter den 1. juni er ledige pladser tildeles disse efter først til mølle-princippet (dvs. tidspunkt for tilmelding til "ventelisteplads" via mail). Alle på ventelisten får svar på, om de får plads eller ej senest onsdag den 7. juni. Herefter opkræves betaling, der bekræfter deltagelse.
 
Følgende kriterier er gældende efter den 1. juni 2023:
Der åbnes for eventuelt ledige pladser fredag den 9. juni. Ledige pladser tilbage tildeles efter først til mølle-princippet uagtet anciennitet.
 
Kapaciteten på HPU 2024-25 udvides til 25 pladser.
 
Kursus for nye lærere 2024:
I lyset af de ændrede kriterier, der tydeliggør, at HPU ikke primært er tænkt som et kursus for nye højskolelærere, vil ”Kursus for nye lærere” fra 2024 få en mere omfattende karakter, således at dette kursus – sammen med andre af FFD’s tilbud og aktiviteter – udgør et naturligt første skridt for nye lærere, der så senere kan følges op med deltagelse på HPU.

HPU-forløb 2023-2024

Dette års Højskolepædagogisk Uddannelse er i fuld gang.

Kursusugerne for HPU 2023-2024 er følgende:

Modul I - Hvad er en højskole?
Uge 10: 6. marts - 10. marts 2023

Modul II: Højskolens pædagogik og dannelse
Uge 19: 8. maj - 12. maj 2023

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
Uge 36: 4. september - 8. september 2023

Modul IV: Højskolen i verden
Uge 46: 13. november - 17. november 2023

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
Uge 5: 29. januar - 2. februar 2024

Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

Kontakt Jonas Møller på jm@ffd.dk for mere information!

Se flere kurser

Hold øje med FFD's kalender, hvor vi løbende opretter kurser og aktiviteter om alt fra højskolepædagogik til ledelse, vejledning og meget mere.