Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Hvad er HPU?

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af.
 

 

Det er som at være på højskole selv - med morgensamling, undervisning og sociale aktiviteter. Vi bliver rystet sammen, får masser af ny viden, og der er god tid til både det faglige og det sociale. Vi mærker på egen krop, hvorfor vores elever er så vilde med at gå på højskole. Det er en god reminder.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

 • Indblik i højskolens tradition

  På HPU'en får du indblik i højskolens idégrundlag, tradition og historie samt spørgsmålet om, hvad en højskole er - og bør være -i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Måske kommer du til at læse Grundtvig for første gang?

 • Højskoleliv

  HPU er, ud over at være et uddannelsesforløb, også et lille højskoleophold i sig selv med alt, hvad det indebærer af fællessang, leg, rigtig meget kage og sene samtaler over et glas rødvin. 

 • Stærkt netværk i bevægelsen

  På HPU får du fornemmelsen af at være del af en større bevægelse, og du vil møde lærere fra højskoler, der på trods af vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder med samme overordnede mål: at lave god højskole for eleverne.

 • Inspiration & provokation

  På HPU stiller vi skarpt på - og debatterer - den pædagogiske praksis på højskolerne, og du vil blandt andet blive undervist (og underholdt) af andre lærere - lige som vi håber, at du vil dele erfaringer fra dit fag og din praksis. 

Det praktiske

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

Undervisningsafgiften på HPU'en er kr. 6000. Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. 


Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 23 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Hvad tager du med fra HPU?

Det er meget berigende at blive skrevet ind i det store lærerkollegie. På trods af, at vores skoler har vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder vi langt hen ad vejen med de samme værdier og mål i forhold til at lave god højskole.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

HPU-forløb 2024-2025

Tilmeldingen til næste års HPU (2024-25) åbner medio april. 

HPU-forløb 2023-2024

Dette års Højskolepædagogisk Uddannelse er i fuld gang.

Kursusugerne for HPU 2023-2024 er følgende:

Modul I - Hvad er en højskole?
Uge 10: 6. marts - 10. marts 2023

Modul II: Højskolens pædagogik og dannelse
Uge 19: 8. maj - 12. maj 2023

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
Uge 36: 4. september - 8. september 2023

Modul IV: Højskolen i verden
Uge 46: 13. november - 17. november 2023

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
Uge 5: 29. januar - 2. februar 2024

Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

Kontakt Jonas Møller på jm@ffd.dk for mere information!

Se flere kurser

Hold øje med FFD's kalender, hvor vi løbende opretter kurser og aktiviteter om alt fra højskolepædagogik til ledelse, vejledning og meget mere.