Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Hvad er HPU?

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af.
 

 

Det er som at være på højskole selv - med morgensamling, undervisning og sociale aktiviteter. Vi bliver rystet sammen, får masser af ny viden, og der er god tid til både det faglige og det sociale. Vi mærker på egen krop, hvorfor vores elever er så vilde med at gå på højskole. Det er en god reminder.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

 • Indblik i højskolens tradition

  På HPU'en får du indblik i højskolens idégrundlag, tradition og historie samt spørgsmålet om, hvad en højskole er - og bør være -i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Måske kommer du til at læse Grundtvig for første gang?

 • Højskoleliv

  HPU er, ud over at være et uddannelsesforløb, også et lille højskoleophold i sig selv med alt, hvad det indebærer af fællessang, leg, rigtig meget kage og sene samtaler over et glas rødvin. 

 • Stærkt netværk i bevægelsen

  På HPU får du fornemmelsen af at være del af en større bevægelse, og du vil møde lærere fra højskoler, der på trods af vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder med samme overordnede mål: at lave god højskole for eleverne.

 • Inspiration & provokation

  På HPU stiller vi skarpt på - og debatterer - den pædagogiske praksis på højskolerne, og du vil blandt andet blive undervist (og underholdt) af andre lærere - lige som vi håber, at du vil dele erfaringer fra dit fag og din praksis. 

Det praktiske

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

Undervisningsafgiften på HPU'en er kr. 6000. Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. 


Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 23 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Hvad tager du med fra HPU?

Det er meget berigende at blive skrevet ind i det store lærerkollegie. På trods af, at vores skoler har vidt forskellige profiler, fag og størrelse, arbejder vi langt hen ad vejen med de samme værdier og mål i forhold til at lave god højskole.

Kristian Skov Ravn, lærer på Vestjyllands Højskole og tidligere HPU'er

HPU-forløb 2025-2026

Tilmeldingen til næste års HPU (2025-26) åbner tirsdag d. 30 april kl. 13.00 og sker via FFD’s kursuskalender.

 

Kursusugerne for HPU 2025-2026:

Modul I - Hvad er en højskole?
Uge 13: 24. marts - 28. marts 2025

Modul II: Højskolens pædagogik og dannelse
Uge 21: 19. maj - 23. maj 2025

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
Uge 36: 1. september - 5. september 2025

Modul IV: Højskolen i verden
Uge 46: 10. november - 14. november 2025

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
Uge 6: 2. februar - 6. februar 2026

OBS: vær opmærksom på, at ugerne ikke er præcis de samme som i 2024.

Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

 
Kriterier for tilmelding!
Grundet den stigende efterspørgsel til HPU de senere år er det besluttet, at følgende kriterier gælder for tildeling af pladser til HPU 2025-26:
 
- Hver højskole kan maksimalt tilmelde to lærere til hvert forløb.
 
- Højskolelærere med minimum 2 års anciennitet ved tidspunktet for tilmelding som del-eller fuldtidsansatte (ikke timelærere)  kommer i første række. Blandt denne gruppe tildeles pladserne efter først til mølle-princippet ved tilmelding og betaling til og med d. 1. juni 2024. Når der ikke er flere pladser, kan højskolerlærere med minimum 2 års anciennitet ved tidspunktet for tilmelding tilmelde sig ventelisten. Vi opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig ventelisten, så vi kan få en idé om, hvor stor efterspørgslen er.
 
Højskolelærere med mindre end 2 års anciennitet kan tilmelde sig efter d. 1. juni, hvis der er ledige pladser.
  
Kapaciteten på HPU 2025-26 udvides til 25 pladser.
 
Kursus for nye lærere 2024:
I lyset af de ændrede kriterier, der tydeliggør, at HPU ikke primært er tænkt som et kursus for nye højskolelærere, vil ”Kursus for nye lærere” fra 2024 få en mere omfattende karakter, således at dette kursus – sammen med andre af FFD’s tilbud og aktiviteter – udgør et naturligt første skridt for nye lærere, der så senere kan følges op med deltagelse på HPU. Læs mere om årets kursus for nye lærere i kursuskalenderen.
 
 

HPU-forløb 2024-2025

Dette års Højskolepædagogisk Uddannelse er i fuld gang.

Kursusugerne for HPU 2024-2025 er følgende:
 
Modul I - Hvad er en højskole?
Uge 10: 4. marts - 8. marts 2024

Modul II: Højskolens pædagogik og dannelse
Uge 20: 13. maj - 17. maj 2024

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
Uge 36: 2. september - 6. september 2024

Modul IV: Højskolen i verden
Uge 46: 11. november - 15. november 2024

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
Uge 6: 3. februar - 7. februar 2025

Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

Kontakt Jonas Møller på jm@ffd.dk for mere information!

Se flere kurser

Hold øje med FFD's kalender, hvor vi løbende opretter kurser og aktiviteter om alt fra højskolepædagogik til ledelse, vejledning og meget mere.