Højskolepædagogisk udvalg

Formål

Det er udvalgets formål ud fra foreningens strategi og handlingsplan og øvrige rammer fastlagt af bestyrelsen at styrke sammenhængen mellem højskolernes virkelighed, foreningens arbejde og udviklingen af skoleformen på det pædagogiske område. Højskolepædagogisk udvalg kan drøfte foreningens øvrige projekter og indsatsområder i det omfang, der er overlap til det pædagogiske område. Desuden kan udvalget være initiativtager til aktiviteter på det pædagogiske område i regi af udvalgets arbejde.

Medlemmer

  • Jonas Borsøe Christensen, højskolelærer på Silkeborg Højskole og medlem af FFD’s bestyrelse (formand for udvalget)
  • Rikke Holm, forstander Askov Højskole
  • Jacob Tybjerg, højskolelærer Uldum Højskole
  • Lars Olesen, viceforstander Vejle Idrætshøjskole
  • Julie Hauge Andersson, viceforstander Gerlev Idrætshøjskole og medlem af FFD's bestyrelse
  • Trine Sønderholm Larsen, højskolelærer Gymnastikhøjskolen Ollerup
  • Stig Skov Mortensen, viceforstander Den Rytmiske Højskole
  • Esben Christensen. højskolelærer Vallekilde Højskole
  • Casper Borch Madsen, højskolelærer Brandbjerg Højskole
  • Felicity Markdal, højskolelærer Den Internationale Højskole (IPC)

 Udvalgssekretær: Jonas Møller, pædagogisk konsulent FFD