Højskolepædagogisk udvalg

Formål

Det er udvalgets formål ud fra strategi/handlingsplan og øvrige rammer fastlagt af bestyrelsen at styrke sammenhængen mellem højskolernes virkelighed, foreningens arbejde og udviklingen af skoleformen på det højskolepædagogiske område. Højskolepædagogisk udvalg kan drøfte foreningens øvrige projekter og indsatsområder i det omfang, der er overlap til det pædagogiske område. Desuden kan udvalget være initiativtager til aktiviteter på det højskolepædagogiske område i regi af udvalgets arbejde.

Medlemmer

  • Jonas Borsøe Christensen, højskolelærer på Viborg Idrætshøjskole og medlem af FFD’s bestyrelse (formand for udvalget)
  • Rikke Holm, forstander Askov Højskole
  • Jan Lundum, viceforstander Silkeborg Højskole
  • Jacob Tybjerg, højskolelærer Uldum Højskole
  • Lars Olesen, viceforstander Vejle Idrætshøjskole
  • Julie Hauge Andersson, viceforstander Gerlev Idrætshøjskole
  • Trine Sønderholm Larsen, højskolelærer Gymnastikhøjskolen Ollerup
  • Stig Skov Mortensen, viceforstander Den Rytmiske Højskole

 Udvalgssekretær: Jonas Møller, specialkonsulent