Inspirationsmateriale

Ønsker du inspiration til dit pædagogiske arbejde, eller at læse mere om højskolepædagogik kan du finde materialer her på siden.

Inspirationsmateriale til en pædagogisk dag

Efter afholdelse af de pædagogiske dage det første halvår af 2013, var det et ønske fra de deltagende skoler at arbejde videre med det pædagogiske udviklingsarbejde på højskolen inden for rammerne af HUP og har resulteret i dette materiale.

Inspirationshæftet er tænkt som en inspiration og vejledning til, hvordan man på den enkelte højskole kan afholde en pædagogisk dag med fokus på udvikling af den pædagogiske praksis og med udgangspunkt i den enkelte skoles egen virkelighed - reflekteret i de begreber, som det fælles udviklingsprojekt har indkredset som særligt fremtrædende i en højskole- og almenpædagogisk praksis.

Download hæftet

Elevundersøgelse

Nationalt Videncenter for Frie Skoler har i forbindelse med udviklingsprojektet udarbejdet rapporten "Oplevelser og erfaringer med højskoleophold - højskolepædagogik fortalt med elevernes stemmer". Rapporten belyser elevernes syn på den højskolepædagogiske praksis, som de oplever den gennem deres højskoleophold.

Læs Elevundersøgelsen om højskolepædagogisk praksis

Læs den forkortede version af Elevundersøgelsen

Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis

Ønsker du at læse mere om højskolepædagogik, kan du læse mere om bogen "Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis" samt det tilhørende arbejdshæfte på bogens side.

Demokratisk dannelse - højskolen til debat

Er du interesseret i, hvad begrebet "Demokratisk dannelse" dækker over i en højskolesammenhæng, kan du læse mere om bogen "Demokratisk dannelse - højskolen til debat" og det tilhørende arbejdshæfte på bogens side

Samværets betydning på højskolerne

Vil du læse mere om projektet omhandlende samværets betydning på højskolerne, kan du læse mere og finde materialer på projektets side. Du kan også finde materialer om samvær.