Samværets betydning

Siden 2010 har FFD arbejdet udviklingsorienteret med samværets betydning på højskolen. Det hænger sammen med, at FFD ønsker at tydeliggøre værdien af højskolernes kerneydelser.

Hvorfor fokusere på samvær?

Når FFD sætter fokus på højskolernes samvær, hænger det sammen med, at danske højskoler lovmæssigt er forpligtet til at tilbyde elever samvær på lige fod med undervisning. Samværet kan betragtes som et afgørende element i hele højskolens virksomhed og er derfor også et oplagt afsæt for udviklingen af skoleformen.

Læs mere om udviklingsprojektet "Samværets betydning på højskolen"