Hjemlighed

Hjemlighed er et vigtigt indsatsområde, hvor rammer og regler for bopæl kombineres med muligheden for pædagogik og udvikling på den enkelte højskole.

Om indsatsten

På de følgende sider finder du materiale, der samler lovstof, statistik og fortæller om baggrunden for hjemlighedens betydning på højskolerne, linker til aktuelle debatindlæg fra de sidste par år og kommer med bud på inspirationsmateriale til pædagogiske dage, bestyrelsesseminarer og mere. I det længere perspektiv vil der også blive arbejdet for at samle erfaringer med øget bopælstilknytning.

Baggrund, statistik og lovstof

Aktuel debat

Inspiration

Han (Christen Kold, red.) betonede det hjemlige og tillidsfulde, det nære forhold mellem lærere og elever. Alt var præget af den største jævnhed. Kold og hans medlærer delte endog soverum med eleverne, så længe han kun havde små elevhold på sin højskole. Der lå de så og førte lange samtaler med hinanden over elevernes senge!

Side 38 i Thomas Rørdam: De danske folkehøjskoler, Det Danske Selskab, 1979.

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.

 

Jonas Møller
Specialkonsulent
Rådgivning

Højskolepædagogik, HPU, UBAK.