Fælles kurser (§ 28)

§ 28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer.


Søg tilskud

Lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler kan søge tilskud fra § 28-midlerne til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer.

Kurset eller konferencen skal:

  • indeholde minimum 6 timer á 60 minutter
  • være åbent for undervisere ved alle højskoler
  • have deltagere fra mindst 2 højskoler

Det maximale tilskud kan udgøre 150 kr. pr. kursustime pr. deltager, med en øvre grænse på 6.000 kr. om dagen. Tilskud til kost og logi kan højest være på 225 kr. om dagen pr deltager. 
Der kan kun opnås tilskud til underskudsdækning.

De øvrige betingelser kan ses i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til § 28 midler (Word-skabelon) udfyldes og mailes til: jha@ffd.dk

Eller sendes til:

Højskolernes Hus
Nytorv 7
1450 København K.


Midlerne administreres af FFD.

Ansøgningerne behandles af FFD's administration efter de gældende retningslinier for anvendelsen af § 28-midlerne, som fastsættes af FFDs bestyrelse. Størrelsen af § 28-midlerne fastsættes hvert år på finansloven. For at være sikker på, at få §28 støtte til et kursus eller en konference, skal ansøgningen sendes til FFD senest den 1. marts. 
 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.