Ministeriets fortolkning

I den ministerielle vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler skelnes der mellem undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og øvrigt samvær.

Undervisning

Dækker over fremadskridende og målrettede aktiviteter, der ikke  direkte har forbindelse med kostskoleformen. Det vil sige, at den på papiret kunne foregå uafhængigt af om eleverne boede og levede deres liv på skolen.  Selvom undervisningen i praksis kan være elevstyret, er det skolen og lærerne,
som er ansvarlige herfor.

Pædagogisk tilrettelagt samvær

En undervisningsdag er typisk sammensat af både undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Det sidste defineres, som de pligtige, planlagte, fremadskridende og målrettede aktiviteter, der har forbindelse med kostskoleformen. Det kunne for eksempel være fællesmøder, bogruppemøder eller rengøring. Selvom de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er elevstyrede, gælder det, som for undervisningen, at højskolen og lærere er ansvarlige for udmøntningen heraf. Måltider betragtes i den forbindelse ikke som pædagogisk tilrettelagt samvær, selvom det historisk har været betragtet som en central og afgørende del af højskolens læringsrum.

Øvrigt samvær

Alt samvær, som ikke er planlagt med et pædagogisk formål, og som ikke regnes med i en samlet undervisningsdag, kan betragtes som det øvrige samvær. Det være sig løsning af rutineopgaver, måltider, socialt samvær mellem elever, socialt samvær mellem lærere og elever osv. Det skal være muligt for eleverne at kontakte lærerne i forbindelse med det øvrige samvær, ligesom lærerne kan deltage heri på lige fod med eleverne.