Udviklingsprojekt om samvær

I perioden 2010-2012 gennemførte FFD, i et samarbejde med 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter for frie skoler, en undersøgelse af samværets betydning på højskolerne.

Projekt: "Samværets betydning på højskolen"

I perioden 2010-2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter deltaget i et fælles projekt med titlen "Samværets betydning på højskolen". De 6 højskoler er Løgumkloster Højskole, Oure Højskole, Sport og Performance, Silkeborg Højskole, Højskolen Performers House, Vrå Højskole og Den Rytmiske Højskole.

Projektets faser

Udviklingsprojektet er forløbet gennem tre hovedfaser.

  1. En undersøgelsesfase hvor repræsentanter fra UC Syddanmark har besøgt de involverede højskoler for at kortlægge og præsentere udfordringer til samværets udformning, lokalt og generelt*. Det er sket gennem kvalitative fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser for både lærere og elever.
  2. En udviklingsfase hvor de meget forskellige skoler, på baggrund af de opsatte udfordringer, har gennemført lokale udviklingsprojekter. Nogle steder har man udviklet nye og elevinddragende samværsaktiviteter. Andre steder har man udarbejdet hensigtserklæringer for samværet. Alt sammen med fokus på en række fælles udfordringer til skoleformens samværsdimension
  3. Til sidst en formidlingsfase, hvor FFD's medarbejdere, under sparring med en referencegruppe, formidler projektet i et fælles inspirationshæfte, oplæg til og debat med højskolefolk, temaartikler i pædagogiske tidsskrifter og gennem kontakten til det pædagogiske forskningsmiljø.

Projektets resultater

Projektet har blandt andet resulteret i et inspirationshæfte om samværets betydning.

Det hævdes ofte, at de almindelige samværsformer er under forandring. Både det, vi er sammen om, og måden, hvorpå vi er sammen. Samværsformerne er ikke længere så stærkt betinget af hverken geografi, sociale forhold eller traditioner, og den enkelte har mulighed for at engagere sig på tværs af flere mulige fællesskaber, alt afhængigt af interesser.

Fra inspirationshæftet om samværets betydning

Læs inspirationshæftet om samværets betydning

Find øvrige materialer om samvær